Chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi được không?

Khi một người mất đi mà có tài sản để lại thì điều mọi người thừa kế hay băn khoăn thắc mắc là sẽ chia phần di sản của người chết để lại như thế nào? chia ra sao để cho công bằng nhất mà còn hợp tình hợp lý đúng ý chí của các bên mà không ai hơn ai đảm bảo công bằng mà tránh các mâu thuẫn, tranh chấp khi chia di sản thừa kế. Và ai là người sẽ được chia phần di sản này. Khi chia di sản thừa kế khi người thừa kế chưa đủ 18 tuổi. Sau đây Văn phòng Thừa phát lại tại quận Đống Đa sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về việc chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi có được không theo quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

Vi bằng là gì?

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020.

Trên thực tế, vi bằng được chia làm 2 lại là vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi và vi bằng ghi nhận hiện trạng. Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi được lập trong một số tình huống như: Hành vi giao nhận tiền, tài sản; Hành vi giao hàng kém chất lượng; hành vi đưa tin vu không; Hành vi từ chối thực hiện công việc mà người đó có nghĩa vụ phải thực hiện…..

Vi bằng ghi nhận hiện trạng có thể lập khi các bên kết hôn, ly hôn hoặc trong trường hợp ghi nhận di sản thừa kế; Xác nhận tình trạng tài sản bị hư hỏng do hành vi của người khác; Tình trạng tài sản liền kề trước khi xây dựng công trình…

Vi bằng phải do chính Thừa phát lại lập bằng văn bản. Để đáp ứng điều kiện này, khi tiến hành lập vi bằng theo yêu cầu của khác hàng, Thừa phát lại phải tự mình chứng kiến và ghi lại các thông tin cần thiết cho việc lập vi bằng điều này giúp đảm tính khách quan, trung thực. Trên thực tế, có nhiều trường hợp Thừa phát lại không có mặt trực tiếp để thực hiện các công việc khiến cho vi bằng không đáp ứng tính khách quan, trung thực, ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.

Do đó, quy định pháp luật mới nhất có hiệu lực từ ngày 24/02/2020 không còn trực tiếp ghi nhận việc thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện việc lập vi bằng, nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện. Hiện nay, quy định mới bắt buộc Thừa phát lại phải trực tiếp chứng kiến, lập vi bằng và chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về vi bằng do mình lập.

Vi bằng có giá trị như thế nào?

Giá trị pháp lý của vi bằng được quy định tại điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP như sau:

 • Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.
 • Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Vi bằng chỉ là văn bản ghi nhận các sự kiện có thật, đã được diễn ra chứ không có ý nghĩa đảm bảo cho các giao dịch.

Lưu ý: Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu thấy cần thiết, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân có thể triệu tập Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để làm rõ tính xác thực của vi bằng. Thừa phát lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải có mặt khi được Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân triệu tập.

Quy định của pháp luật về chia di sản thừa kế

Chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi được không?
Chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi được không?

Theo Điều 609, BLDS 2015 quy định về quyền thừa kế, pháp luật công nhận hai hình thức thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Thừa kế theo di chúc

Di chúc vốn dĩ là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về nguyện vọng đối với tài sản của mình sau khi qua đời. Khi lập di chúc, người có di sản phải đáp ứng các quy định về độ tuổi như từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi thì việc lập di chúc phải có sự đồng ý của cha mẹ, hoặc người giám hộ. Tình trạng sức khỏe minh mẫn, sáng suốt, không bị ràng buộc, lừa dối hay cưỡng ép về lý trí, hoàn toàn tự nguyện. Đồng thời nội dung của di chúc không được trái đạo đức, trái pháp luật.

Hiện nay, pháp luật thừa nhận 02 loại di chúc: di chúc bằng văn bản và di chúc bằng miệng. Tuy nhiên mỗi loại cần đáp ứng đủ điều kiện luật định.

Thừa kế theo pháp luật

Quy định tại Điều 650 BLDS 2015, là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định gồm những trường hợp:

 • Người có di sản không có di chúc;
 • Di chúc không hợp pháp;
 • Những người được thừa kế theo di chúc chết hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
 • Những người được thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi có được không

Theo quy định tại điểm a, khoản1, Điều 651 BLDS 2015 và khoản 2 Điều 651 BLDS 2015 quy định về hàng thừa kế thứ nhất và tỉ lệ phân chia theo pháp luật thì:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết
 • Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau

Với quy định trên thì, trong trường hợp nếu con là người chưa thành niên, chưa đủ 18 tuổi, người để lại là cha hoặc mẹ chết đi không để lại di chúc thì, sẽ chia đều di sản cho hàng thừa kế thứ nhất.

Trường hợp người con dưới 18 tuổi không được cha, mẹ trước khi chết có lập di chúc và nội dung di chúc không cho con được hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất thì con dưới 18 tuổi mặc nhiên được hưởng phần di sản ít nhất bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật quy định tại khoản 1 điều 644 BLDS 2015.

Trong trrường hợp người chết có con chưa thành niên và để lại di chúc cho con dưới 18 tuổi thì con sẽ được hưởng di sản theo di chúc.

Con chưa thành niên để được hưởng di sản không phụ thuộc nội dung di chúc phải là người không từ chối nhận di sản theo Điều 620 BLDS hoặc không thuộc đối tượng không có quyền hưởng di sản tại khoản 1 Điều 621 BLDS 2015.

Người xác lập giao dịch để nhận thừa kế cho con dưới 18 tuổi

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 21 BLDS 2015, người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên, chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nên chưa thể tự mình thực hiện giao dịch dân sự, việc nhận thừa kế từ phần tài sản của bố mẹ đã chết để lại cũng là 1 giao dịch dân sự.

Vì chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nên theo Điều 19 BLDS 2015 quy định, khi tiến hành giao dich dân sự:

 • Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện;
 • Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi;
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Việc tiến hành giao dịch dân sự trong một vài trường hợp cần người đại diện nhưng phần tài sản của người bố, mẹ để thừa kế lại cho con dưới 18 tuổi vẫn thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của con.

Tại sao nên lập vi bằng về việc chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi.

Việc lập vi bằng cũng giống như bạn nhờ một người thứ ba đứng ra làm chứng cho một giao dịch hay sự việc nào đó. Tuy nhiên khi lập vi bằng, việc làm chứng này được tiến hành bởi một người có thẩm quyền, được Nhà nước bổ nhiệm theo những yêu cầu khắt khe của pháp luật. Vì vậy nên thừa phát lại là người có am hiểu về pháp luật và uy tin hơn rất nhiều.

Mặt khác khi lập vi bằng, thừa phát lại có thể lập văn bản mô tả, quay phim, chụp ảnh, ghi âm,.. để ghi nhận thực tế khách quan nhất về sự việc, hành vi xảy ra. Điều này giúp đảm bảo việc ghi nhận vụ việc một cách toàn diện, chính xác nhất.

Vi bằng sau khi được thừa phát lại lập sẽ phải đăng ký tại Sở tư pháp. Điều này chứng tỏ vi bằng sẽ chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước, đảm bảo vi bằng lập đúng sự việc, đúng pháp luật và có hiệu lực pháp lý.

Vì những lý do trên nên vi bằng có giá trị chứng cứ rất cao và đã được pháp luật quy định là nguồn chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc của Tòa án và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lập vi bằng về việc chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi

Bước 1: Khách hàng liên hệ Văn phòng Thừa phát lại Đống Đa để được tư vấn về thủ tục lập vi bằng xác nhận tài sản trước khi kết hôn. Người yêu cầu lập vi bằng phải cung cấp được các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc lập vi bằng để thừa phát lại xác định thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng. Sau đó, khách hàng sẽ được hướng dẫn điền phiếu yêu cầu lập vi bằng.

Bước 2: Khi khách hàng đồng ý lập vi bằng, phạm vi và thẩm quyền lập vi bằng được xác định, khách hàng và thừa phát lại ký thỏa thuận lập vi bằng về các vấn đề sau:

 • Nội dung lập vi bằng: Chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi
 • Thời gian, địa điểm: do 2 bên tự thỏa thuận.
 • Chi phí: tự thỏa thuận.
 • Thỏa thuận khác (nếu có).

Bước 3: Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng theo các nội dung đã thỏa thuận. Bằng nghiệp vụ, thừa phát lại ghi lại toàn bộ diễn biến hành vi, sự kiện công bố, xác nhận tài sản của các cá nhân trước khi kết hôn. Việc lập vi bằng phải trung thực, khách quan, thừa phát lại sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về tính trung thực của hành vi, sự kiện. Các bên tham gia tự chịu trách nhiệm về những thỏa thuận, tài sản của mình.

Sau khi kết thúc việc lập vi bằng, thừa phát lại đăng ký vi bằng lên Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở hoặc cập nhật lên cổng dữ liệu thông tin về vi bằng.

Bước 4: Việc đăng ký vi bằng hoàn tất, thừa phát lại trao kết quả – 1 bản chính vi bằng cho khách hàng và thanh lý thỏa thuận lập vi bằng.

Như vậy, việc lập vi bằng giúp các bên có căn cứ về việc sở hữu tài sản của mình. Đây là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi các bên có tranh chấp về tài sản xảy ra trong tương lai.

Trên đây là tư vấn của Văn phòng thừa phát lại Đống Đa về vấn đề: Chia di sản thừa kế cho con dưới 18 tuổi được không? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected] 

Văn phòng thừa phát lại Đống Đa ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ:  VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI ĐỐNG ĐA

Trụ sở chính: Lô A9 X1, Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected] 

Mời bạn tham khảo một số bài viết liên quan:

Bài Liên Quan:

 1. Lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền
 2. Lập vi bằng phân chia tài sản chung
 3. Lập vi bằng phân chia việc nuôi con khi ly hôn
 4. Lập vi bằng thỏa thuận mức cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn

 

 

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay