Lao động & Bảo hiểm xã hội

Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến về quá trình quản lý, sử dụng lao động và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp liên quan đến bảo hiểm xã hội của người lao động
Bảo hiểm xã hội

Quản lý lao động

 • Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
 • Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động
 • Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Hưởng chế độ ốm đau
 • Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động
 • Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động
 • Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 • Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
 • Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con
 • Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn trên 90 ngày
 • Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con
 • Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản
 • Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 • Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai
 • Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con
 • Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi
 • Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
 • Hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con

Câu hỏi thường gặp

 • Cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp là cơ quan nào?
 • Tôi chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản bằng tiền mặt tại đơn vị sử dụng lao động, vậy ngoài đơn vị sử dụng lao động nơi tôi đang làm việc, tôi có thể nhận chế độ tại đâu?
 • Tôi cần đến đâu để đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu?